De database Consumenten Index Nederland betreft een verzameling van adressen met naam en eventueel telefoonnummer. 

Gevoelige informatie, zoals medische, religieuze en/of financiële gegevens of BSN nummers, zijn niet opgenomen in deze base.

Bedrijven gebruiken het bestand van Consumenten Index Nederland om nieuwe klanten te werven of u een aanbod te doen (reclamepost).

Heeft u per abuis post ontvangen die niet voor u bestemd is? Dan kunt u onderstaand wijzigingen doorgeven. 

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die van u bij ons bekend zijn.
Ook kunt u zich afmelden voor reclamepost indien u dat wenst.